Používáte víc než jednu aplikaci? Pak zkuste Autohotkey, půjde vám to líp

MyWindows.cz

home archív foto video win8dev kontakt

Používáte víc než jednu aplikaci? Pak zkuste Autohotkey, půjde vám to líp

Windows 10 09.05.20

Ať už pracuji na svých třech monitorech o ploše půlky fotbalového hřiště anebo na 15.6" notebooku, používám při práci Autohotkey. Je to skriptovací utilitka, která udělá něco užitečného po stisknutí klávesových zkratek.

Doplnění chybějících Home / End tlačítek

Na (jinak skvělém) HP zBook 15u G6 notebooku co má ale blbě umístěné Home/End/PgUp/PgDown tlačítka si třeba přemapuju Alt+šipku vlevo za Home, Alt+šipku vpravo za End, šipky nahoru/dolů pak za PageUp/Down, a podobně.

; Alt+arrows za Home/End/PgUp/PgDown
!Left::Send {Home}
!Right::Send {End}
!Up::Send {PgUp}
!Down::Send {PgDn}

Rychlé ukončení aplikace přes Win+Q

Klávesovou zkratku Win+Q (quit) anebo Win+C (close) používám pro ukončení aplikace.

; Windows+Q or C = quit/close current app (Alt+F4)
#q::Send !{F4}
#c::Send !{F4}

Rychlé spuštění nebo přepnutí na aplikaci přes Win+písmeno

Skriptovací jazyk Autohotkey je snadno pochopitelný a mocný. Můžete na 5 řádků napsat skript, co zjistí zda aplikace běží, pokud ne, tak ji spustí, pokud ano, tak se na ni přepne.

Takto třeba spustím Firefox nebo se přepnu na Firefox, stačí stisknout AltGr + F.

<^>!f::
; AltGr+f - spustit Firefox
if WinExist("ahk_exe firefox.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
return 

Autohotkey je skvělá a mocná věc, co dost dramaticky zvýší produktivitu, protože jezdit a hledat myší je mnohem pomalejší než stisknout AltGr + písmeno pro vaši oblíbenou aplikaci.

Moderní Windows aplikace

Trošku více tricky je spouštění moderních Windows aplikací, nemají klasické "EXE" spouštěče. Zde se musíte podívat do c:\Program Files\WindowsApps, zde si najít vaši aplikaci, z názvu adresáře odstranit verzi, a pak v souboru AppxManifest.xml vyhledat ID aplikace a to přidat za název adresáře jako !ID.

Pro OneNote to třeba vypadá takto, zbytek si snadno odvodíte:

; AltGr+n - spustit OneNote
<^>!n::
if WinExist("OneNote")
  WinActivate
else
	Run shell:AppsFolder\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim
return 

Celý můj skript zde

#SingleInstance Force
SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir% ; Ensures a consistent starting directory.

if not A_IsAdmin
	Run *RunAs "%A_ScriptFullPath%" ;

; Mouse sensitivity
#F1::DllCall("user32.dll\SystemParametersInfo", Int,113, Int,0, UInt,4, Int,2) ;logitech mouse
#F2::DllCall("user32.dll\SystemParametersInfo", Int,113, Int,0, UInt,12, Int,2) ;medium sensitivity
#F3::DllCall("user32.dll\SystemParametersInfo", Int,113, Int,0, UInt,16, Int,2) ;high sensitivity
#F4::DllCall("user32.dll\SystemParametersInfo", Int,113, Int,0, UInt,20, Int,2) ;top sensitivity

; Alt+arrows za Home/End/PgUp/PgDown
!Left::Send {Home}
!Right::Send {End}
!Up::Send {PgUp}
!Down::Send {PgDn}

; Alt+Shift+arrows za Shift+Home/End/PgUp/PgDown
!+Left::Send {LShift Down}{Home}{LShift Up}
!+Right::Send {LShift Down}{End}{LShift Up}
!+Up::Send {LShift Down}{PgUp}{LShift Up}
!+Down::Send {LShift Down}{PgDn}{LShift Up}

; Alt+Ctrl+arrows za Ctrl+Home/End
!^Left::Send {LCtrl Down}{Home}{LCtrl Up}
!^Right::Send {LCtrl Down}{End}{LCtrl Up}

; Alt+Shift+Ctrl+arrows za Shift+Ctrl+Home/End
^+!Left::Send {LCtrl Down}{LShift Down}{Home}{LShift Up}{LCtrl Up}
^+!Right::Send {LCtrl Down}{LShift Down}{End}{LShift Up}{LCtrl Up}

; Windows+Q or C = quit/close current app (Alt+F4)
#q::Send !{F4}
#c::Send !{F4}

; ========================================================================

<^>!a::
; AltGr+a - spustit Navicat
if WinExist("ahk_exe navicat.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\bin64\PremiumSoft\Navicat Premium 15\navicat.exe"
return

; AltGr+c - spustit Chrome
<^>!c::
if WinExist("ahk_exe chrome.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
return

; AltGr+l - spustit Command Line (DOS)
<^>!l::
if WinExist("ahk_exe cmd.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Windows\system32\cmd.exe" /k cd c:\tmp
return

<^>!d::
; AltGr+d - spustit Microsoft Edge
if WinExist("ahk_exe msedge.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe\" --profile-directory=Default
return

; AltGr+e - spustit EmEditor
<^>!e::
if WinExist("ahk_exe ee256.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Users\hulan\AppData\Local\Programs\EmEditor\EmEditor.exe"
return

<^>!f::
; AltGr+f - spustit Firefox
if WinExist("ahk_exe firefox.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
return

<^>!g::
; AltGr+g - spustit GIT
if WinExist("ahk_exe SourceTree.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Users\hulan\AppData\Local\SourceTree\SourceTree.exe"
return

; AltGr+m - spustit Messenger
<^>!m::
if WinExist("Messenger")
  WinActivate
else
	Run shell:AppsFolder\FACEBOOK.317180B0BB486_8xx8rvfyw5nnt!App
return

; AltGr+n - spustit OneNote
<^>!n::
if WinExist("OneNote")
  WinActivate
else
	Run shell:AppsFolder\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim
return

; AltGr+o - spustit Outlook
<^>!o::
if WinExist("ahk_exe OUTLOOK.EXE")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE"
return

; AltGr+p - spustit Foxit PDF
<^>!p::
if WinExist("ahk_exe FoxitPhantomPDF.EXE")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\FoxitPhantomPDF.exe"
return

; AltGr+r - spustit Remote Desktop
<^>!r::
if WinExist("Remote Desktop")
  WinActivate
else
  Run shell:AppsFolder\Microsoft.RemoteDesktop_8wekyb3d8bbwe!App
return

; AltGr+s - spustit SpeedCommander
<^>!s::
if WinExist("ahk_exe SpeedCommander.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\SpeedProject\SpeedCommander 18\SpeedCommander.exe"
return

; AltGr+t - spustit Tidal
<^>!t::
if WinExist("TIDAL")
  WinActivate
else
  Run shell:AppsFolder\WiMPMusic.27241E05630EA_kn85bz84x7te4!TIDAL
return

; AltGr+v - spustit Visual Studio Code
<^>!v::
<^>!w::
if WinExist("ahk_exe Code.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Users\hulan\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
return

; AltGr+x - spustit XnView
<^>!x::
if WinExist("ahk_exe xnviewmp.exe")
  WinActivate
else
  Run, "C:\Program Files\XnViewMP\xnviewmp.exe"
return


Navigace v komentářích

načíst novější komentáře ⇒ | přejít na konec →